Lezingen en presentaties

Op verzoek geef ik lezingen en/of workshops over: 
 
- Kruiden
- Bloesem-remedies
- Voetreflex massage
- Vrouwelijke kracht