Chakra- en evolutie psychologie

Alles is energie. De chakras zijn de centrales van de levensenergie. Elk mens is een totaal unieke afdruk van het oneindige universum.

Elk mens heeft zijn kwaliteiten en een persoonlijk levensplan om zijn persoonlijke evolutie voor te zetten.

Dit levensprogramma is bepalend en wijst ons elke dag de Weg door ons te confronteren met gebeurtenissen die ofwel aanduiden dat we bepaalde kwaliteiten hebben ofwel via harde signalen aantonen dat er een levensopdracht moet aangepakt worden. Het levensplan afwerken is het enige werkelijke doel van het leven.

Hiervoor zijn alle optimale voorwaarden aanwezig: de juiste tijd, de juiste plaats, de meest geschikte ouders, de juiste omstandigheden en gebeurtenissen.

Alles wat wij 'mee-maken' en 'onder-gaan' in ons leven is slechts onderdeel van een prachtig mechanisme om in contact te blijven met ons basisprogramma.

Problemen spelen in dit geheel een wezenlijke rol. Zij zijn voorlopig nodig om ons via impulsen aan te duiden dat we weer een stukje meer ontwikkeling en groei moeten doormaken om te komen tot nieuwe kwaliteiten van zelfkennis. Moeilijkheden in ons leven zijn dan ook rechtstreeks verbonden met onze levensopdrachten en zullen langzaam verdwijnen wanneer we bewust kunnen werken aan de opdracht die ons als spiegel wordt aangereikt.

Als chakratherapeut geef ik de samenhang en de verbanden tussen symptomen, oorzaken en vooral de oorsprong van het probleem.

D.m.v een helingsprogramma wordt het groeiproces ondersteund en de mogelijkheid geboden om aan de levensmissie te werken.

 

De probleemoplossing kent 7 stadia, te weten: Overkomen, Zoeken, Kennen,Verbinden, Kunnen, Weten, Harmonie en Eenheid.