Veel klachten van onbehagen zijn een gevolg van een disbalans, of een verstoorde energie. Zodra we inzicht krijgen in de zin van deze verstoring of ziekten, kunnen we onze gezondheid herwinnen.

Heel graag wil ik met u bekijken, wat voor u de helende manier is om weer in HARMONIE en BALANS te komen.

Werkwijze:

Door middel van een intake gesprek wordt aan de hand van uw hulpvraag bekeken welke van nevenstaande technieken voor u het best inzetbaar zijn. Vaak zal het ook een combinatie van diverse technieken worden.